Szakosított tanfolyamaink

GKI Tehergépkocsi vezetői
alap- és továbbképzés
+36305961015
alap- és továbbképzés
+36305961015
és helyismeretbővítő képzés
+36305961015
jogosítvány
+36305961015

GKI Tehergépkocsi vezetői alap- és továbbképzés

Tanfolyamra való jelentkezési feltételek a GKI Tehergépkocsi vezetői jogosítványhoz
– alapfokú iskolai végzettség másolata (minimum 8 ált.)

– Magyar állampolgárság, vagy EU állampolgár esetén bejelentett lakcím (lakcímkártya), más külföldi állampolgár esetén 180 nap, vagy azt meghaladó tartózkodási engedély és/vagy munkavállalási engedély

– érvényes C kategóriájú vagy C1 alkategóriájú vezetői engedély

– a korábban szerzett GKI kártya, ha van

– külföldi, nem EU-s állampolgárnak 2. csoportú orvosi alkalmassági bizonyítvány

– kitöltött jelentkezési lap, 2 db igazolványkép

Kiknek szükséges ez a tanfolyam?

A rendelet alapján azoknak kell az alapképesítést elvégezniük akik 2009. szeptember 9-ét követően szereztek C, vagy CE, illetve C1, vagy C1E kategóriás jogosítványt. Az alapképesítés letétele után 5 évente továbbképzésen kell részt venni és vizsgázni, így a Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány érvényessége újabb 5 évre meghosszabbítja.

Akik 2009. szeptember 9. előtt szerezték meg kategóriás C és/vagy C1, továbbá CE és/vagy C1E vezetői engedélyüket, és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, GKI Tehergépkocsi vezetői továbbképzésre, és a képesítés megszerzésére kötelezettek. Azok a gépkocsivezetők, akik rendelkeznek a korábban megszerzett belföldi árufuvarozó és/vagy nemzetközi árufuvarozó szolgáltatói képesítéssel, a tanfolyamot csökkentett óraszámban végezhetik 2012. szeptember 09.-ig, de a vizsgakötelezettség rájuk is vonatkozik.

A GKI Tehergépkocsi vezetői jogosítványt kötelezővé teszi a hivatásos gépjárművezetők minősítéséről szóló törvény, amely a 2003/59/EK irányel­ven alapul és a hivatásos gépkocsivezetők alap- és továbbképzését hivatott szabályozni Magyarországon. Az 54/2007. (III.28.) Korm. rendelettel módosított 89/1988. (XII.20.) MT rendelet és a 38/2007 (III.28.) GKM-rendelettel módosított 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet rendelkezik, amely 2007.04.05-tól lépett hatályba. Magyarországon a „nagykategóriás” és a „kombinált ka­tegóriás” gépkocsivezetők – a vezetői engedélyük mellett – eddig is csak külön szakvizsga mellett gyakorolhatták a belföldi és a nemzetközi, közúti személy- és árufuvarozói tevé­kenységüket, ez azonban az Európai Unió nem minden országában volt így. A 2003/59/ EK irányelv e gépkocsivezetők alap- és továbbképzését az EU szintjén egységes, új ala­pokra helyezte. Az előírás szerint azoknak a gépkocsivezetőknek, akik közúti személyszál­lítás keretében szolgáltatóként C kategóriájú vagy C1 alkategóriájú (E kombinált kate­góriát is ideértve) vezetői engedéllyel vezethető járműveket vezetnek, meg kell szerezniük a szakmai alapképesítést (a gépjárművezetői képesítést), majd ezt megújítva legalább öt évenként továbbképzésen kell részt venniük.