Szakosított tanfolyamaink

alap- és továbbképzés
+36305961015
GKI Autóbuszvezetői
alap- és továbbképzés
+36305961015
és helyismeretbővítő képzés
+36305961015
jogosítvány
+36305961015

GKI Autóbuszvezetői alap- és továbbképzés

Tanfolyamra való jelentkezési feltételek a GKI Autóbuszvezetői jogosítványhoz
– alapfokú iskolai végzettség másolata (minimum 8 ált.)

– Magyar állampolgárság, vagy EU állampolgár esetén bejelentett lakcím (lakcímkártya), más külföldi állampolgár esetén 180 nap, vagy azt meghaladó tartózkodási engedély és/vagy munkavállalási engedély

– érvényes D kategóriájú vagy D1 alkategóriájú vezetői engedély

– a korábban szerzett GKI kártya, ha van

– külföldi, nem EU-s állampolgárnak 2. csoportú orvosi alkalmassági bizonyítvány

– kitöltött jelentkezési lap, 2 db igazolványkép

Kiknek szükséges ez a tanfolyam?

Aki a D1, D1E, D, DE kategóriájú jogosítványát 2008. szeptember 09.-e után szerezte, alapvizsgát kell tennie. Az alapképesítés letétele után 5 évente továbbképzésen kell részt venni és vizsgázni.

A GKI Autóbuszvezetői jogosítványt kötelezővé teszi a hivatásos gépjárművezetők minősítéséről szóló törvény, amely a 2003/59/EK irányel­ven alapul és a hivatásos gépkocsivezetők alap- és továbbképzését hivatott szabályozni Magyarországon. Az 54/2007. (III.28.) Korm. rendelettel módosított 89/1988. (XII.20.) MT rendelet és a 38/2007 (III.28.) GKM-rendelettel módosított 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet rendelkezik, amely 2007.04.05-tól lépett hatályba. Magyarországon a ?nagykategóriás” és a ?kombinált ka­tegóriás” gépkocsivezetők – a vezetői engedélyük mellett – eddig is csak külön szakvizs­ga mellett gyakorolhatták a belföldi és a nemzetközi, közúti személy- és árufuvarozói tevé­kenységüket, ez azonban az Európai Unió nem minden országában volt így. A 2003/59/ EK irányelv e gépkocsivezetők alap- és továbbképzését az EU szintjén egységes, új ala­pokra helyezte. Az előírás szerint azoknak a gépkocsivezetőknek, akik közúti személyszál­lítás keretében szolgáltatóként D kategóriájú vagy D1 alkategóriájú (E kombinált kate­góriát is ideértve) vezetői engedéllyel vezethető járműveket vezetnek, meg kell szerezniük a szakmai alapképesítést (a gépjárművezetői képesítést), majd ezt megújítva legalább 5 évenként továbbképzésen kell részt venniük.